اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۸۲۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۸۱۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۹۱۵۴۸ ۰۰۹۸
۹۱۲۷۲۷۸۶۱۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، پلاک 18

الکترو نورینه

تلفن

  • ۳۳۹۸۸۲۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۸۸۱۹۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۲۳۹۱۵۴۸ ۰۰۹۸
   • ۹۱۲۷۲۷۸۶۱۲ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، پلاک 18

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط